INDEX

ISOELAST ®

Asfaltové modifikované pásy

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

VYNIKAJÍCÍ TEPELNÁ STÁLOST

SNADNÁ POKLÁDKA

MOŽNOST POKLÁDKY ZA MRAZU

PROTIRADONOVÁ OCHRANA

PŘÍZNIVÝ POMĚR KVALITY A CENY

Pásy ISOELAST mají vložku z polyesteru nebo skelné rohože a z obou stran vložky je asfaltové pojivo modifikované SBS (styrén-butadien-styrén). ISOELAST K má jako vrchní vrstvu barevné břidlicové šupiny a spodní vrstvu tvoří polyetylén pro navařování nebo pískový posyp pro ukládku bez navařování. Používá se převážně jako poslední složka vnější izolace, zejména střech. ISOELAST P má z obou stran polyetylénovou fólii, nebo je nahoře pískový posyp. Používá se hlavně do izolací základů. Pás ISOELAST P(EPP–4,0) je vhodný jako protiradonová ochrana.

Délka pásu ISOELAST v roli je 10 m, šíře pásu je 100 cm.

Životnost pásů ISOELAST je nejméně 30 let.

ISOELAST vyrábí ruský naftový kombinát se systémem řízení jakosti ISO 9001:2000. Díky vybavení moderní technologií a používáním vysoce kvalitních surovin dosahují pásy ISOELAST špičkových parametrů, a přitom mají velmi příznivý poměr ceny vůči kvalitě. Zaujímají přední místo na ruském trhu a získaly řadu prestižních ocenění, včetně platinové medaile na Quality Summit v New Yorku.

Pásy ISOELAST mají certifikaci  .

Charakteristika

Hodnoty

ISOELAST K (EKP–5,0)

ISOELAST P (HPP–3,0)

ISOELAST P (EPP–4,0)

Plošná hmotnost

5,0 kg/m2

3,0 kg/m2

4,0 kg/m2

Povrch

Nahoře břidlice šedá, červená, zelená, dole PE folie
nebo jemný křemičitý písek

Nahoře jemný křemičitý písek a dole PE folie, nebo PE folie z obou stran

Nahoře jemný křemičitý písek a dole PE folie, nebo PE folie z obou stran

Pojivo: asfalt modifikovaný SBS

hmotnost pojiva
na tavné straně

2,0 kg/m2

2,0 kg/m2

2,0 kg/m2

Vložka:

polyester
<
200 g/m2

skelná rohož
55 g/m2

polyester
< 200 g/m2

Pevnost v tahu,
průměrná

podélná / příčná
N/50 mm

746 / 445

455 / 234

687 / 419

Tažnost při zlomu, průměrná

podélná / příčná

%

42,9 / 49,9

3,9 / 4,0

41,7 / 47,3

Nasákavost vodou za 24 hodin

1,0 hm.%

1,0 hm.%

1,0 hm.%

Vodotěsnost

při tlaku 1±0,1 kg/cm2 po dobu 2 hodin

Absolutní

Absolutní

Absolutní

Tepelná odolnost min. do teploty

  90 oC

  90 oC

  90 oC

Ohebnost za chladu min. do teploty

–30 oC

–30 oC

–30 oC

Teplota lámavosti pojiva

–40 oC

–40 oC

–40 oC

Protiradonová ochrana:
součinitel difúze radonu

2,1 . 10–11

Balení

Palety

ISOELAST K (EKP–5,0)

ISOELAST P (HPP–3,0)

ISOELAST P (EPP–4,0)

Počet rolí na paletě

16

25

23

Počet metrů na paletě

160

250

230

ZÁKLADY  STŘECHY VŠECH TVARŮ   NÁDRŽE A KANÁLY

PODZEMNÍ STRUKTURY:  HALY, GARÁŽE, TUNELY, CHODBY